ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ

ມີຫລາຍໆຄົນທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາຫລາຍປີຜ່ານມາ: ນັກກິລາ, ນັກ Instagram, ຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະຫລາຍໆຄົນ”Free Spirits"

ເຈົ້າຢາກເປັນຄົນຕໍ່ໄປທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາບໍ? ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍຮູບ, ພວກເຮົາດູແລທຸກຢ່າງ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຫລືບອກພວກເຮົາແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານແລະຖ້າມັນດີ, ໃຫ້ພວກເຮົານັບຖືພວກເຮົາ !!

 

ຕິດຕໍ່